Wordt 26 juli de nationale onafhankelijkheidsdag?

Heb je ooit gehoord van de Nederlandse Onafhankelijkheidsdag? Of nog beter; de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring?

Op 26 juli 1581 veroordeelden de zeven noordelijke provincies van de Nederlanden hun regerende koning Filips II van Spanje wegens het zijn van een tiran. Dit schreven ze op in de Plakkaat van Verlatinghe, waarin ze pleitten voor mensenrechten, soevereiniteit van het volk en vrijheid van denken. Als zodanig was het de eerste in zijn soort en diende als inspiratie voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

26 juli – Het ontstaan ​​van de Nederlandse Republiek
In 1581 stonden de Nederlanders al meer dan tien jaar onder Spaans bestuur. De Spaanse koning, Filips II, had de Nederlanden veroverd die vervolgens werden geregeerd door de hertog van Alva, een Spaanse edelman. De Nederlanders hebben geleden. Hun rechten werden hun afgenomen, er werden zware belastingen geheven (de beruchte Tiende Penning van Alva), sommigen werden tot slaaf gemaakt en ze leden ontberingen, martelingen en moorden. De Nederlanders waren in opstand geweest, maar besloten nu de volgende stap te zetten. En zo kwamen de vertegenwoordigers van de zeven noordelijke provincies (verenigd in De Staten-Generaal) bijeen.

Het Plakkaat van Verlatinghe stelde dat “wanneer een koning zijn plichten niet gehoorzaamt, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen als slaven probeert te onderdrukken, hij niet langer een koning is, maar een tiran. In dat geval hebben zijn onderdanen, na overweging door de Staten-Generaal, het recht hem aan de kaak te stellen en een andere leider te kiezen.” De Plakkaat somde alle wreedheden op tegen het Nederlandse volk, de tirannie van Alva, en legde de argumenten voor het vergezochte besluit vast. Het riep het Nederlandse volk op hun rechten terug te eisen en het verbood de naam of het zegel van Filips II als regerende koning op enige officiële manier verder te gebruiken.

De Nederlandse Onafhankelijkheidsdag – Tachtig jaar oorlog
De Plakkaat van Verlatinghe was een historisch bepalend moment voor de Nederlanders. Ze verklaarden zich onafhankelijk van de Spaanse overheersing en riepen vervolgens op tot de oprichting van de allereerste republiek ter wereld: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Nederlanders bleven oorlog voeren tegen de Spanjaarden en wonnen uiteindelijk in 1648. In het proces hadden ze zich ook een van de machtigste landen ter wereld op dat moment gevestigd.

Erkenning van het belang van de Plakkaat
Hoe verbazingwekkend het ook mag klinken, maar de Plakkaat is niet vooropgelopen in het Nederlandse algemene historische bewustzijn. Voor veel Nederlanders was de eerste keer dat ze er ooit van hoorden, toen koning Willem Alexander het in 2013 noemde in zijn inaugurele rede en noemde het de ‘geboorteakte van Nederland’. In 2014 bereikte het verder mainstream, toen Barack Obama bij een bezoek aan Nederland erop stond het originele document te bekijken tijdens een bezoek aan het Rijksmuseum. Hij was zich terdege bewust van de betekenis van de Plakkaat en het vormde de basis voor de beroemde Onafhankelijkheidsverklaring van zijn eigen land in 1776.

In 2018 kreeg het Plakkaat nog meer erkenning toen het in een Nederlandse tv-show werd uitgeroepen tot het ‘Pronkstuk van Nederland’ en daarmee beroemde Nederlandse iconen als Rembrandts De Nachtwacht en Anne Franks schilderij overtrof. dagboek. Sinds februari van dit jaar heeft de Tweede Kamer een exemplaar van de Plakkaat bij de ingang van haar gebouw te zien.

26 juli – Nederlandse Onafhankelijkheidsdag
Het Plakkaat bleef in het nieuws toen onlangs de bekende Nederlandse historicus Anton van Hooff in zijn boek verklaarde en schreef dat het Plakkaat van Verlatinghe echt kan worden beschouwd als de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring en dat het passend zou zijn als deze dag, de 26e van Juli, de dag waarop het in 1581 werd ingevoerd, zou een nationale Nederlandse herdenkingsdag zijn, waarbij het Nederlandse besluit om afstand te doen van hun tiran te vieren en de gebeurtenissen in gang te zetten voor wat zou worden, het onafhankelijke, democratische en soevereine land dat we nu kennen als de Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *